تاریخ : دوشنبه 8 دي 1399     |     کد : 598

خبر- فرهنگی

اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی را تسلیت عرض می کنیم.

انگشترت هنوز در دستت بود، زمانی که دشمن تو را به شهادت رساند. این انگشتر یادبودی از تو خواهد بود. از دلیری هایت، از شجاعت هایت، از ترس هایی که در دل دشمن نهادی. حالا یک سال از شهادتت گذشته و هنوز یادت در دل هایمان هست

آنقدر از وجود تو می ترسیدند که در دل سیاهی شب آن هم نه از راه زمین، بلکه آسمان تو را پر پر کردند.
این را بدان در ایران غیور مردانی به مانند تو زیاد هستند.
تفکر سردار سلیمانی هر روز در دل و ذهن مردم زاده می شود و این دشمن خونخوار باید بداند که با هر بار کشتن یک سردار سلیمانی، صدها سردار سلیمانی دیگر متولد خواهند شد.سالگرد شهادت پرافتخار سردار سلیمانی عرض می کنیم.


PDF چاپ چاپ