تاریخ : دوشنبه 1 دي 1399     |     کد : 588

خبر- حمل و نقل بار درونشهری

نشست مشترک سازمان حمل ونقل وترافیک وسازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز

در راستای حمایت وارائه تسهیلات جهت معاینه فنی خودروهای باری مدیر عامل دو سازمان ترافیک وسازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز در محل سازمانسازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریزنشست مشترکی برگزار کردند .

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز، نادری مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریزدر این نشست ضمن اشاره به برخورد قانونی و اعمال جریمه برای خودروهای فاقد پروانه اشتغال گفت : از حدود چهل هزار وانت بارفعال ،  سیزده هزار پروانه ی فعالیت دریافت کرده اند .
مدیر عامل سازمان ترافیک نیز با اشاره به وضعیت کنونی کلانشهر تبریز ؛ بردوت و آلودگی هوا و عمر ناوگان حمل و نقل بار شهری گفت :انجام به موقع معاینه فنی خودروهای باری می تواند تاثیر مثبت بر شرایط کنونی شهر تبریز داشته باشد
در این جلسه مقررگردید ؛ در صورت تایید شهردار سی درصد از هزینه فرایند اخذ معاینه فنی خودروهای باری ازطرف مراکز معاینه فنی تامین و سی درصد از طرف شهرداری مرکز و تنها چهل درصد مابقی توسط رانندگان پرداخت گردد.PDF چاپ چاپ