تاریخ : سه شنبه 15 مهر 1399     |     کد : 540

اطلاعیه مهم

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری کلانشهر تبریز خبر داد:

به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 8 ماده 34 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای محترم اسلامی کلانشهر تبریز پرداخت عوارض تردد سالانه خودروهای باری از سال 1397 اجباری بوده و مالکین خودرو های باری موظفند عوارض تردد سالانه حودرو های باری را پرداخت نمایند.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری کلانشهر تبریز؛ مهندس فاضل نادری مدیر عامل  این سازمان با اعلام این خبر افزود:  به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 8 ماده 34 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای محترم اسلامی کلانشهر تبریز پرداخت عوارض تردد سالانه خودروهای باری از سال 1397 اجباری بوده و مالکین خودرو های باری موظفند عوارض تردد سالانه حودرو های باری را پرداخت نمایند. همچنین از کلیه خریداران محترم خودرو های باری نیز درخواست می گردد زمان تنظیم مبایعه نامه فیش تسویه عوارض تردد سالهای قبلی را از فروشنده مطالبه نمایند تا از تضییع حق و حقوق خریدار و در هنگام خرید و فروش و نقل و انتقال سند خودرو های باری ، از تسویه حساب و پرداخت عوارض تردد تا زمان خرید خودرو باری توسط مالکین قبلی اطمینان حاصل نمایند تا ازبروز  مشکلات آتی جلوگیری گردد.

 
 


PDF چاپ چاپ