تاریخ : شنبه 12 مهر 1399     |     کد : 535

خبر- حمل و نقل بار درونشهری

بازدید جمعی از کارشناسان سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری شهرداری مشهد ازسازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری شهرداری تبریز

مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری شهرداری مشهد با هدف تبادل تجربیات ازسازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری شهرداری تبریز بازدید و از نزدیک با دستاوردهای این سازمان در زمینه مدیریت، برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل بار درونشهری اشنا شدند

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری تبریز ، در جلسه ای که بمنظور تبادل تجربیات دو سازمان تشکیل یافته بودمهندس نادری مدیرعامل این سازمان  با اشاره به وظیفه سنگین و مهم سازمان در راستای رسالت های و  اهداف پیش بینی شده که  مدیریت، برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل بار درونشهری و حومه، بمنظور جابجایی ایمن، راحت، ارزان، مطمئن حمل و نقل بار شهری و دیگرخدمات ذیربط درشهر وحومه می باشد.
 افزود: تعیین تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری، تلاش در راستای نوسازی ناوگان فرسوده، اعمال ضوابط ایمنی، نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل بار و صدور پروانه‌های اشتغال فعالیت و بهره‌برداری برای رانندگان از وظایف این سازمان می باشد.
نادری  شناسایی و ساماندهی همه شاغلان ناوگان حمل و نقل بار، شرکت محور نمودن خدمات ناوگان حمل بار درونشهری، ارتقای خدمات، ایجاد پایانه‌ها، باراندازها و توقفگاه‌های شهری، تعیین مسیرهای مجاز و محدودیت‌های زمانی را از برنامه‌های آتی
سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری شهرداری تبریز برشمرد
نادری  خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل های وزارت کشور جهت دریافت باربرگ(بصورت حقوقی، حقیقی)  برای تخصیص سوخت و لاستیک ناوگان حمل و نقل بار درونشهری به شرط دریافت پروانه از شهرداری امکان پذیر می باشد
در ادامه طی جلسه   بین کارشناسان و مدیران  سازمان های حمل و نقل بار مشهد و تبریز  نسبت به تبادل تجربیات در زمینه  مالی( از جمله بررسی کدهای درآمدی، مالیات و بیمه)،  فنی اجرایی(نظارت و بازرسی، محدوده مکانی و زمانی و ساماندهی) حمل و نقل(صدور و تمدید پروانه (فعالیت، اشتغال و بهره برداری شرکت ها)، صدور بار برگ، بررسی کارکرد سامانه جامع حمل و نقل عمومی درخصوص نحوه تخصیص سوخت دیزلی و بنزینی برای ناوگان حمل و نقل باری، پایانه های بار، جایگاه پارک حاشیه بار، سامانه هوشمند بار) پرداختند


PDF چاپ چاپ