تاریخ : پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399     |     کد : 447

خبر فرهنگی- 11اردیبهشت روز کارگر مبارک باد.

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است

پیامبر بزرگ ما حضرت محمد مصطفی دست کارگر رابوسید و بر پیشانی اش نهاد تا خستگی هایش را از تن به در کند حضرت علی(ع) عرقِ جبین می ریخت و در کشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد

یازدهم اردیبهشت ماه امسال تعلق به قشری دارد که زیربنائی‌ترین مفهوم زندگی انسان را خلق می‌کنند و با جوهره درونی و استعداد‌های بالقوه و بالفعل خود تداوم زندگی را به سوی داشتن جامعه‌ای پویا و سالم که لازمه یک زندگی معقول و ایده آل است برای انسان و انسانیت رقم می‌زنند. بله واقعا کارگران اینچنین هستند! این روز را می‌خواهید چگونه به آن‌ها تبریک بگویید؟
 


اجلال حاجی نژاد