تاریخ : شنبه 5 بهمن 1398     |     کد : 367

دانشنامه حمل و نقل بار

مقررات و آئین نامه های حمل و نقل مواد خطرناک

سالانه‌ چند صد ميليارد دلار كالا در جهان‌ مبادله‌مي‌شود تا نيازمنديهاي‌ گوناگون‌ ساكنان‌ نقاط مختلف‌ جهان تامين‌ شود. رشد چشمگير حجم‌مبادلات‌ تجاري‌ در قرن‌ اخير، هر چند متاثر ازافزايش‌ مازاد توليد در برخي‌ كشورها و نيزگسترش‌ فعاليتهاي‌ بازاريابي‌ بين‌المللي‌ است‌، امادر عين‌ حال‌ نمي‌توان‌ سهم‌ عمده‌ سيستم‌ حمل‌ ونقل‌ جهان‌ را در زمينه‌سازي‌ براي‌ افزايش‌ حجم‌مبادلات‌ تجاري‌ ناديده‌ گرفت‌ . حمل‌ و نقل‌ كارامد و موفق‌ زمينه‌ساز اقتصادسالم‌ است‌. حمل‌ و نقل‌ از امور زيربنايي‌ و يكي‌ ازاجزاي‌ مهم‌ چرخه‌ توليد ـ مصرف‌ است‌. هر چندفعاليتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ (عمليات‌ تغيير مكان‌كالاها) خود بخشي‌ از فرايند توليد است‌ درطبقه‌بندي‌ بخشهاي‌ اقتصادي‌ از بخشهاي‌ خدماتي‌محسوب‌ مي‌شود. بعضي‌ محققان‌ رشد بخش‌حمل‌ و نقل‌ را منوط به‌ رشد توليد و برخي‌ ديگررشد توليد را منوط به‌ رشد بخش‌ حمل‌ و نقل‌مي‌دانند. در هر حال‌ با گسترش‌ جوامع‌ بشري‌ وپيچيده‌ شدن‌ روابط اجتماعي‌ و اقتصادي‌، تعيين‌اين‌ كه‌ توليد مقدم‌ است‌ يا حمل‌ و نقل‌ كار مشكلي‌است‌.

مقررات و آئین نامه های حمل و نقل مواد خطرناک

در ایران هیأت وزیران در مورخه ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ آئین‌نامه ۴۵ ماده‌ای همراه با ضمایم مربوطه را جهت حمل و نقل جاده‌ای تصویب نمود که برگرفته از توافق‌نامه جهانی ADR می‌باشد.
در این مقررات  پنج محور اصلی عبارتند از :

·         شناسایی و طبقه‌بندی کالاها

·         برچسب‌ها و علائم ایمنی

·         وظایف و مسئولیت‌های افراد و واحد‌های درگیر (صاحب کالا، فرستنده کالا، پرسنل واحدهای اجرایی مرتبط با حمل کالا)

·         مستندات و مدارک حمل کالاهای خطرناک

·         راهنمای اقدامات فوری برای شرایط اضطراری و بحرانی

تمامی کالاهای خطرناک در هر یک از مقررات مذکور بر اساس فهرست توصیه شده از سوی سازمان ملل طبقه‌بندی شده‌اند و بر این اساس هر کالائی جزء کالاهای خطرناک محسوب شود دارای یک کد چهار رقمی میباشد که به کد UN معروف است.

تعریف کالای خطرناک

عبارتند از مواد یا محصولاتی که در زمان جابجایی، عملیات بارگیری یا تخلیه و نگهداری ممکن است باعث انفجار، آتش‌سوزی،‌ خرابی تجهیزات فنی و سایر کالاها و نیز مرگ، مسمویت، آسیب، سوختگی، تشعشع و یا بیماری انسان یا حیوان گردد.

صدور بارنامه برای کالاهای خطرناک

بارنامه مدرک قرارداد حمل است که متصدی در قبال دریافت کرایه حمل صادر می‌کند و بر اساس آن تعهد حمل کالا را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌پذیرد.

بارنامه در حمل و نقل ریلی الزاما همراه واگن بوده و بعنوان شناسنامه بار تمامی اطلاعات مربوط به کالاهای مورد حمل در آن ثبت می شود. بنابراین براساس آن میتوان به ماهیت کالا پی برده و در صورت بروز حادثه، اتفاق و یا ضرورت‌های دیگر اقدامات احتیاطی، ایمنی و … متناسب با آن را بعمل آورد.

موارد مندرج در اظهارنامه و بارنامه

برای حمل بار فرستنده باید تقاضای حمل‌بار (اظهارنامه) را که حاوی اطلاعات زیر باشد امضا نموده و تسلیم ایستگاه یا انبار مبدا کند:

·         تاریخ تقاضا

·         نام کامل و نشانی فرستنده

·         نام کامل و نشانی گیرنده

·         مبدا، مقصد

·         نوع و مشخصات جنس

·         وزن حقیقی جنس

·         تعداد و علامت بسته‌ها

·         نوع بسته‌بندی و سایر مشخصاتی که در برگ تقاضای حمل‌بار (اضهارنامه) ذکر می‌شود.

علاوه بر آن برای حمل و نقل کالاهای خطرناک فرستنده موظف است موارد زیر را نیز در بارنامه یا اظهارنامه (بر حسب مورد) ذکر و مدارک مورد نیاز زیر را ارائه کند:

·         نام دقیق و صحیح محموله (درج عناوینی کلی شیمیایی، مواد دارویی و عناوین تجاری مجاز نمیباشد(

·         کد UN محموله (شماره چهار رقمی سازمان ملل(

·         شماره کلاس و زیر کلاس

·         شماره علامت خطر و برچسب‌ها (روی بسته، واگن یا کانتینر(

·         قید شماره قراردادهای ویژه (تخصصی) حمل کالاهای خطرناک در صورت موجود بودن

·         در صورت بارگیری مشترک مجاز،‌ وزن هر بار به تفکیک با مشخصات کامل بیان شود.

·         درج شماره کارت احتیاطی

·         درج مهر آرایش قطار و مهر عبارات اضافه در بارنامه

اطلاعات و داده‌های مندرج در جدول شناسایی و عملیات
جدول شناسایی و عملیات شامل مشخصات و خصوصیات کالاهای خطرناک شامل :

·         UN

·         شماره NHM

·         شماره برچسبها و علائم مورد نیاز

·         کلاس خطر

·         شماره ردیف در جدول RID

·         شماره کد خطر

·         عبارت ستون یازده بارنامه

·         بسته‌بندی سازمان ملل

·         نوع مخزن

·         حائل

·         عملیات مانوری

·         عبارات اضافه و … است.

کد UN :

برای شناسایی کالاهای خطرناک یک عدد چهار رقمی به هر کالا اختصاص داده شده است که این عدد چهار رقمی شماره سازمان ملل یا اصطلاحاً کد (UN) نامیده می‌شود. در واقع این کد به عنوان کلید رمز برای شناسایی کالاهای خطرناک می‌باشد زیرا با دانستن این کد می‌توان به اطلاعات زیادی که برای حمل و بسته‌بندی و … مورد نیاز است دست یافت.

کلاس خطر:

این ستون مبین کلاس خطر کالا است و تعلق هر یک از کالاهای خطرناک را به کلاس‌بندی نه گانه نشان می‌دهد.

شماره رده یا ردیف در جدول:

این شماره نمایانگر ردیف ماده مورد نظر در جدول موجود در ضمینه دو SMGS‌ و RID مربوط به کلاسی است که آن ماده در آن طبقه‌بندی می‌شود که شامل یک بخش عددی (نشان دهنده ردیف در جدول) و یک بخش حروفی است.
در این ستون از سه حرف a,b,c استفاده شده که میزان خطر ماده را نشان می‌دهند و عمدتاً حرف (a) مواد داری درجات خطر بالا، حرف (b) مواد خطرناک و حرف (c) مواد دارای درجات پائین خطر را نشان می‌دهند.

بارنامه در حمل و نقل ریلی مواد خطرناک الزاما همراه واگن بوده و بعنوان شناسنامه بار تمامی اطلاعات مربوط به کالاهای مورد حمل در آن ثبت می‌شود. بنابراین براساس آن می‌توان به ماهیت کالا پی برده و در صورت بروز حادثه، اتفاق و یا ضرورت‌های دیگر قدامات احتیاطی،‌ایمنی و … متناسب با آن را بعمل آورد.

کد خطر:

نشان‌دهنده نوع خطرات کالا می‌باشد زیرا برخی از کالاهای خطرناک ممکن است علاوه بر خطرات کلاس مربوطه دارای خطر یک یا دوکلاس دیگر نیز باشند.
اعداد این ستون یک رقمی، دو رقمی و حداکثر سه رقمی است. که اولین رقم نشان دهنده این است که ماده به چه کلاسی تعلق دارد دومین رقم به این معنی است که خطر بعدی ماده چیست که چنانچه این رقم صفر باشد نشان دهنده این است که آن ماده فقط خطرات همان کلاس را دارد.
به عنوان مثال اگر کد خطر ماده‌ای ۴۰ باشد مفهومش این است که کالای مورد نظر فقط خطرات کلاس ۴ را دارد و اگر ۴۴ باشد نشان دهنده شدت خطر کلاس ۴ است. وجود رقم سوم به منزله خطر سوم کالا می‌باشد. به این معنی که ماده دارای خطرات بیش از دو کلاس می‌باشد.

مثلاً در خصوص آمونیاک کد خطر X286 است. یعنی این ماده در حالت اصلی و به صورت گاز قابلیت اشتعال (کلاس ۲) داشته و در ضمن سمی نیز است (کلاس ۶-۱) و در واکنش با آب حالت قلیایی و خورندگی پیدا می‌کند (کلاس ۸) در این ستون حرف X نشانه این است که آن ماده با آب واکنش خطرناک ایجاد می‌نماید.

نکته:

اعداد ستون کد خطر در خصوص کلاس ۱ یک رقمی بوده، به این معنا که ترکیبی از زیر کلاس مربوطه و گروه تطبیقی آن میباشند. بعنوان مثال در مورد کد خطر D 1-1، مفهوم آن مجموعه‌ای از تعریف مربوط به زیر کلاس ۱-۱ و گروه تطبیقی ‌D میباشد.

شماره NHM :

سازمان UIC برای شناسایی کلیه کالاها جهت حمل و نقل روان‌تر اقدام به گروه‌بندی کالاها و تعیین یک شماره چهار رقمی برای هر گروه نموده و با توجه به تقسیم هر گروه به زیرگروههای مختلف دو عدد و با تقسیم هر زیرگروه به کالاهای مشخص دو عدد دیگر به آن افزوده است به طوریکه هر کالای مشخصی در این سیستم با یک عدد هشت رقمی شناخته می‌شود.

این عدد در گمرکات نیز برای شناسایی کالا به عنوان تعرفه گمرکی بکار میرود.

شماره برچسب:

شماره برچسب و یا علامتی است که باید بر روی بسته‌ها، واگنها و کانتینرها جهت مشخص نمودن نوع محموله آنها الصاق می‌شود.

عبارت ستون ۱۱ بارنامه:

عبارت خلاصه شده‌ای است که مشخص کننده نوع خطر ماده میباشد. که این عبارت می‌بایست در ستون ۱۱ بارنامه برای کالاهای خطرناک درج گردد.
مثلاً برای کنجاله با کد UN= 2217 کالای خطرناک کلاس ۴-۲ عبارت «خودافروز» بکار می‌رود.

بسته‌بندی سازمان ملل:

نوع بسته‌بندی استاندارد (I,II,III) برای هر ماده بیان شده است. در صورتیکه بیش از یک گروه بسته‌بندی برای یک ماده بیان شود بسته‌بندی باید بر اساس معیاربندی خطرات مشخص گردد. یعنی بسته‌بندی باید بکار رود که برای درجه بالای خطر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گروه‌ بسته‌بندی I : برای مواد گروه (a)، به شدت خطرناک

گروه بسته‌بندی II : برای مواد گروه (b)، با خطر متوسط

گروه بسته‌بندی III : برای مواد گروه (c)، با خطر کم

معمولاً در علامتگذاری بعد از شماره بسته‌بندی حرفی می‌آید که مبین گروه موادی است که نوع ساختمان موجود برایشان مجاز است یعنی:

X  برای ظروف مورد استفاده برای مواد مربوط به گروههای بسته‌بندی I,II,III

برای ظروف مورد استفاده برای مواد مربوط به گروههای بسته‌بندی II,III

برای ظروف مورد استفاده برای موار مربوط به گروههای بسته‌بندی III

روش، گونه، نوع و کد بسته‌بندی:

این ستون مشخص کننده نوع و جنس ظروفی است که کالاهای خطرناک بایستی در آن‌ها بسته‌بندی شوند که از تعدادی پارامتر عددی و حرفی تشکیل شده است که توضیحات آن در ادامه می‌آید. بعنوان مثال بسته‌بندی با مشخصه ۱H3 به مفهوم این است که این کالای در گالن،‌ از جنس پلیمر با کفی فوقانی ثابت بسته‌بندی شده است.

نوع حمل واگنها و کانتینرهای مجاز:‌

این ستون بیانگر نحوه حمل و نوع وسیله‌ای است که برای حمل و نقل هر یک از کالاهای خطرناک مورد نظر مجاز شمرده شده است.

ممنوعیت بارگیری مشترک:

این ستون مشخص مینماید که کالای خطرناک از این کلاس با کالاهای خطرناک کدام یک از کلاسها نباید مشترک بارگیری گردد.
به عنوان مثال گوگرد با کد UN= 1350 که دارای کلاس خطر ۱-۴ می‌باشد را نباید با بسته‌های بار حاوی مواد و محصولات دارای علائم خطر شماره ۱،‌ ۴-۱، ۵-۱، ۶-۱ به طور مشترک بارگیری کرد.

عبارات اضافه:

منظور از عبارات اضافه خواصی است که ماده علاوه بر خواص مربوط به کلاس خود، دارای آن خواص نیز هست. (این ستون فقط در جدولی که بر اساس کد UN تنظیم گردیده تکمیل شده است(

شماره کارت احتیاطی:

کارت احتیاطی و بعبارت دیگر فرم کارت احتیاطی برگه‌ای است که در بر گیرنده مشخصات فیزیکی و شیمیایی ماده و نحوه استفاده درست از آن،‌ اقدامات احتیاطی در حین حمل و نقل و انبارکردن مواد، نحوه اطفاء حریق، استفاده از تجهیزات ایمنی، اطلاعات بهداشتی، پیشگیری و کمکهای اولیه پس از بروز سانحه می‌باشد.

ظرف بسته بندی کالای خطرناک

تعیین نوع بسته‌بندی کالاهای خطرناک با توجه به جدول مشخصات کالاهای خطرناک و بر اساس تعاریف زیر انجام میشود:

کد۰ظروفی است که در سطح مقطع عرضی دارای شکل دایره، بیضی،‌ راست گوشه (و نیز مخروطی شکل) می‌باشند.

کد۱استوانه‌ها- ظروفی هستند استوانه‌ای شکل با کفی مقعر و یا صاف،‌ که از جنس، مقوا، مواد پلیمری، تخته چندلایی و سایر مواد مناسب ساخته می‌شوند.

کد۲بشکه‌های چوبی- ظروفی هستند از جنس چوب طبیعی با دیواره‌های محدب و دایره‌ای شکل که در سطح مقطع عرضی از پرچکاری حلقه‌ها و کف ساخته شده است.

کد۳گالن‌ها- ظروفی هستند فلزی یا پلیمری که دارای سطح مقطع راست گوشه یا چند گوشه بوده و مجهز به یک یا چند دریچه دارای شیر و وسایل جنبی برای حمل می‌باشند.

کد۴صندوق‌ها- ظروفی هستند به شکل راست گوشه یا چند گوشه که از جنس فلز، چوب، تخته چندلایی،‌نئوپان، مقوا، پلیمر و یا مواد مناسب دیگر ساخته می‌شوند.

کد۵کیسه‌ها- ظروفی هستند انعطاف‌پذیر از جنس کاغذ، لایه پلیمری، منسوج پارچه‌ای و اجناس منسوج و یا داری شکل مناسب دیگر.

کد۶ظروف چند جزئی- ظرفی است متشکل از یک ظرف داخلی از جنس (پلیمر، شیشه، چینی، و یا سرامیک) و یک ظرف خارجی از جنس (مواد پلاستیکی، فلزی، مقوایی، تخته چندلایی) که در هنگام سرهم شدن حکم یک واحد بسته‌بندی غیرقابل تفکیک را پیدا می‌کنند

نوع جنس

برای تعیین نوع جنس ظرف از حروف بزرگ استفاده می‌شود.

کدبندی انواع ساختار ظروف

به منظور تعیین مشخصات ظروف کالاهای خطرناک کدبندی با استفاده از مشخصات ظرف و نوع آن بشرح زیر انجام می‌شود:

* عدد اول نشاندهنده نوع ظرف است مثل:‌ استوانه، گالن و 

* یک یا چند حرف بزرگ لاتین نشانگر جنس است مثل:‌ فولادی، آلومینیومی و 

)چنانچه دو حرف لاتین پشت سرهم باشند اولی مربوط به ظرف داخلی و دومی مربوط به ظرف خارجی است.) به طور مثال: ۱H3 یعنی نوع بسته‌بندی: گالن، جنس بسته‌بندی:‌ پلیمر، کاتگوری: کفی فوقانی ثابت

در صورتی که مخازن با مواد خطرناک پر شده باشند باید مقداری فضای خالی در بالای مخزن برای اثر انبساط مایع در نظر گرفت تا در اثر حرارت در طول حمل و نقل موجب خروج مایع یا تغییر شکل مخزن نشود.

شرایط بسته‌بندی کالاهای خطرناک

فرستنده موظف است کلیه شرایط و مقررات بسته‌بندی کالاهای خطرناک را مطابق دستورالعملهای مربوط به هر کلاس از جمله موارد زیر را دقیقا رعایت کند.

·         بسته‌بندی باید به گونه‌ای باشد که در شرایط طبیعی و عادی حمل مانع خروج محتویات به بیرون شده و چنان مستحکم باشد که در هنگام حمل شل نشده و فشارهای معمول را تحمل کند.

·         چنانچه بسته‌بندی مواد خطرناک طبق مقررات با یکدیگر و با سایر بارها مجاز شمرده شده باشد باید ظروف داخلی آنها متفاوت و جدا از هم در یک بسته قرار گیرند و تمهیداتی نیز اندیشیده شود تا در صورت خرابی، نشت و یا نابودی ظروف داخلی واکنش خطرناک رخ ندهد.

·         مواد سازنده ظرف و دریچه‌های آن نباید در معرض تاثیر مضر محتویات بوده و در هنگام تماس با آن نباید هیچگونه ترکیب خطرناکی بوجود آورد.

·         در صورتیکه مخازن با مواد خطرناک پر شده باشند باید مقداری فضای خالی در بالای مخزن برای اثر انبساط مایع در نظر گرفت تا در اثر حرارت در طول حمل و نقل باعث خروج مایع و یا تغییر شکل مخزن نشود.

·         مخازن شیشه‌ای نباید دارای نقصی باشند که میزان استحکامشان را تقلیل دهد. دریچه‌های مخازن باید به منظور جلوگیری از شل شدن دارای تجهیزات اضافی (مثل نصب کلاهک، محفظه‌بند، و محکم کردن) باشند.

·         در بسته‌بندی کلاس ۱ (مواد منفجره) میخ‌ها، گیره‌ها، و قطعات محکم کننده‌ای که از جنس فلز هستند باید دارای پوشش محافظتی باشند.

·         بسته‌بندی‌های داخلی باید طوری در بسته‌بندی‌های خارجی جای گیرند که در شرایط عادی از شکستن و سوراخ شدن آن جلوگیری گردد.

·         بسته‌بندی‌های مخصوص مواد جامدی که در دمای مناسب امکان تبدیل آنها به مایع وجود دارد باید آن ماده را در حالت مایع حمل کرد.

·         مواد محلول در آب باید در ظروف مقاوم در برابر آب بسته‌بندی گردند.

·         مواد و فرآورده‌های خطرناک در صورتی برای بسته‌بندی (بارگیری) مشترک مجاز شمرده می‌شوند که استعداد انجام واکنش خطرناک با یکدیگر را نداشته باشند.

واکنش خطرناک شامل موارد زیر می‌باشند:

 احتراق (تولید حرارت(

 تشکیل مواد ناپایدار

 تشکیل مواد خورنده

 انتشار گازهای سمی یا قابل اشتعال

مواد و فرآورده‌های خطرناک در صورتی برای بسته‌بندی (بارگیری) مشترک مجاز شمرده می‌شوند که استعداد انجام واکنش خطرناک با یکدیگر را نداشته باشند.

وظایف فرستنده یا گیرنده (بر حسب مورد) در تخلیه و بارگیری

·         پس از بارگیری و تخلیه، کلیه سطوح داخلی و خارجی واگنهای حامل کالاهای خطرناک را به همراه اقدامات احتیاطی پاکسازی و برچسب‌های روی آنها برداشته شوند. (در صورت عدم پاکسازی واگنهای حامل این نوع مواد، علائم و برچسب‌هایی که برای حمل محموله فوق‌الصاق شده بایستی همچنان بر روی واگن مزبور باقی بماند و دریچه‌های تهویه واگنهای مسقف باز و درپوش و شیرهای تخلیه واگنهای مخزندار کاملا بسته گردند(

·         بسته‌های حاوی بارهای خطرناک را هنگام بارگیری در واگن یا کانتینر به شکلی در جای خود محکم نماید که مانع جابجایی و واژگونی و یا افتادن آنها باشد.

·         در صورتیکه محموله در کیسه یا کارتن حمل میگردد بایستی داخل واگن یا کانتینر حداقل ۱۰ عدد کیسه یا ۵ عدد کارتن خالی از همان نوع قرار داده شود.

·          به محض رسیدن محموله و واگذاری آنها جهت تخلیه لازم است در اسرع وقت با اقدامات احتیاطی تخلیه شود.

·         بعد از تخلیه این نوع محموله‌ها، محل تخلیه از آثار همان مواد کاملا پاکسازی شود.

شرایط ویژه حمل و نقل کالاهای کلاسهای ۱ و۷

با توجه به ویژگی‌های کالاهای خطرناک کلاس‌های ۱ و ۷، حمل و نقل این قبیل کالاها نیاز به مراقبت‌های بیشتری علاوه بر مقررات عمومی دارد. مقررات حمل کالاهای خطرناک ویژه به شرح زیر است:

·         برای حمل کالاهای خطرناک ویژه (کلاسهای ۱و۷) باید حداقل ۲۴ ساعت قبل بوسیله فرستنده تقاضای واگن به عمل آید و چنانچه مواد مزبور کمتر از ظرفیت یک واگن باشد باید کرایه ظرفیت کامل واگن دربست با رعایت مصوبات هئیت مدیره پرداخت شود.

·         توقف لکوموتیو در مجاورت محل بازگیری، تخلیه انبار کالاهای خطرناک ویژه اکیدا ممنوع است و چنانچه عبور لکوموتیو از نزدیکی آن لزوم پیدا کند باید از تخلیه و بارگیری مطلقاً خودداری شود و در صورت امکان روی محموله‌ها را با برزنت پوشانیده و درب واگن یا انبار بسته شده باشد.

·         مسئول وقت ایستگاه موظف است مراتب خطرناک و ویژه بودن محموله واگن‌های ترانزیت یا وارداتی و صادراتی که نیاز به تعویض فوری دارند را قبل از واگذاری جهت تعویض فوری با ارسال تلفنگرام به اطلاع مسئول تعویض برساند.

·         قطارهای حامل کالاهای خطرناک ویژه بایستی مطابق با مندرجات کارت احتیاطی تجهیزات لازم ایمنی به همراه داشته باشند در غیر اینصورت حمل آنها ممنوع می‌باشد.

·          دپوی کالاهای خطرناک ویژه در ایستگاه‌های راه آهن به جز محل‌های اختصاصی از قبل تعیین شده ممنوع است و لازم است به محض واگذاری واگن نسبت به بارگیری، تخلیه یا حمل واگنها اقدام شود.

·         قبل از ورود و واگذاری واگن‌های حامل کالاهای خطرناک ویژه مسئول وقت ایستگاه باید با ارسال تلفنگرام مراتب را جهت اقدام مقتضی به اطلاع پلیس ناحیه برساند.

·          بارگیری و تخلیه کالاهای خطرناک ویژه باید در روشنایی و یا در روز انجام گیرد و در مناطق گرم باید صبح زود یا مقارن غروب و در سایر مواقع در صورت امکان در سایه صورت گیرد.

·         تخلیه و بارگیری کالاهای خطرناک ویژه نباید در سکو و یا در انبار کالای ایستگاه انجام شود بلکه باید در دورترین خط و دور از ابنیه و اماکن راه‌آهن انجام پذیرد.

·         واگنهای حامل کالاهای خطرناک ویژه باید حداقل دو واگن از واگن‌های حامل ریل، تیرآهن، لوله و امثال آن فاصله داشته باشد.

·         با قطارهای مخصوص حمل کالاهای ویژه باید مامور فنی و مامور آتش‌نشانی و اعزام شود.

·         عملیات مانور و تفکیک واگنهای حامل کالاهای خطرناک ویژه بایستی با احتیاط کامل و حداکثر سرعت مانور ۱۵ کیلومتر در ساعت انجام شود.

·         حمل واگن‌های حامل کالاهای خطرناک ویژه با کالاهای خطرناک سایر کلاسها ممنوع است.

·         قطار‌های حامل کالاهای خطرناک ویژه در اعزام نسبت به سایر قطارهای باری در اولویت اول می‌باشند.

·         واگنهای حامل کالاهای خطرناک ویژه که به طور مستقیم حرکت میکنند. در صورت لزوم توقف، با توجه به ماده ۲۵ باید محاسبه ترمز دستی به صورت دو برابر کالاهای عادی محاسبه و منظور شود

 

 
.


PDF چاپ چاپ