تاریخ : يکشنبه 22 دي 1398     |     کد : 347

مدیریت شهری- هوشمند سازی حمل و نقل

سامانه های هوشمند حوزه حمل و نقل شهری توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور راه اندازی می شود

جانشین رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از برنامه ریزی های صورت گرفته توسط این سازمان برای راه اندازی سامانه های هوشمند حوزه حمل و نقل شهری خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بارشهرداری تبریز، به نقل از روابط عمومی  سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، مسعود نصرتی با بیان این مطلب اظهار کرد: راه اندازی این سامانه ها به منظور عملیاتی نمودن تکالیف منظور شده در بند "ث" تبصره ماده 46 قانون برنامه توسعه ششم و همچنین دیگر مواردی که سازمان شهرداری ها و دهیاری ها می بایست در راستای استفاده بهینه از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مصوبات برای تسهیل در امر مدیریت شهری و انجام نظارت های دقیق تر بر فعالیت های شهرداری ها با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی به صورت برخط(آنلاین)  انجام دهد، صورت می گیرد.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شد در مرحله اول تکالیفی که در حوزه حمل و نقل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می بایست انجام پذیرد و تاکنون نیز به صورت متفرقه انجام شده است در قالب چهار دسته کاری و 16 سامانه ساماندهی شده و برای بهره برداری در اختیار شهرداری ها قرار گیرد.
نصرتی عناوین چهار دسته کاری ذکر شده را "مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی و تجاری شهری"، " سامانه جامع تحلیل تصادفات"، " مدیریت تخصیص سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی و تجاری شهری" و " مدیریت تردد در معابر شهری از طریق الکترونیکی" عنوان نمود.
وی اضافه کرد: در همین راستا مقرر شده تا باتجهیز سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز و استقرار آنها در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، برنامه های تدوین شده در این خصوص در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شده و برنامه ریزی های لازم جهت پایش داده های استخراج شده و بهره برداری قانونی از آنها توسط شهرداری ها صورت پذیرد.


PDF چاپ چاپ