تاریخ : شنبه 21 دي 1398     |     کد : 346

مدیریت شهری- حمل و نقل بار

بازدید مشترک مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل باردرون شهری وحومه شهرداری تبریز به همراه ریس پلیس راهور شهرستان تبریز و معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان تبریز از بارانداز کوچه سرکارات خیابا دارایی 2 انجام شد

بازدید از مراحل نهایی تکمیل ساخت اولین بارانداز بخش خصوصی تحت نظارت سازمان مدیریت حمل ونقل باردرون شهری وحومه شهرداری تبریز مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل باردرون شهری وحومه شهرداری تبریز به همراه رئیس پلیس راهور شهرستان تبریز و معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان تبریز از بارانداز ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین و سبک کوچه سرکارات واقع در خیابان دارایی 2 در راستای ، و مدیریت تردد خودروهای سنگین در معابر شهری انجام شد.

به گزارش امور ارتباطات  سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری تبریز، فاضل نادری  اظهار نمودند: ترافیک سنگین و کاهش ظرفیت معابر، کاهش ایمنی و بروز تصادفات و آلودگی صوتی و هوا، برخی از مشکلات ناشی از ورود وسایل نقلیه سنگین به داخل شهر است. همچنین تردد خودروهای سنگین در شهر آسیب های جدی به ابنیه و مبلمان شهری وارد می کند. که مستلزم احداث بارانداز های بیشتر در محدوده های بارخیز شهر تبریز می باشد.
 همچنین با اشاره به  مدیریت تردد خودروهای سنگین در معابر شهری با احداث اولین بارانداز بارانداز ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین و سبک کوچه سرکارات واقع در  خیابان دارایی 2 کمی از مشکلات  ترافیکی موجود  این خیابان کاسته خواهد شد که این امر رضایت شهروندان را به همرا خواهد داشت.
جناب اقای اسدی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان تبریز در خصوص احداث بارانداز بیان  نمودند: که طرح خوبی ایست و موجب کاهش ترافیک خودرو ناوگان باری در محدوده خیابان دارای 1و 2 و بازار  را به همراه خواهد داشت و از طرح مورد نظر احساس رضایت نمودند.
سرهنگ آبراهه رئیس پلیس راهور شهرستان تبریز اظهار داشتند: که همکاری و تعامل با سازمان در همه مراحل اجرای طرح  علل خصوص  در  نصب تابلوهای ترافیکی و اعمال قانون در خصوص توقف در حاشیه خیابان جهت تخلیه بار خواهدشد.  


 
 
 


PDF چاپ چاپ