تاریخ : سه شنبه 17 دي 1398     |     کد : 341

شهری- مدیریت حمل و نقل بار

اطلاعیه مهم(قابل توجه کلیه مالکین و رانندگان محترم خودرو های باری بنزین سوز)

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری کلانشهر تبریز خبر داد:امکان تخصیص سوخت بیشتر به وانت بارهای بنزینی فراهم شد.

 به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری کلانشهر تبریز؛ مهندس فاضل نادری مدیر عامل  این سازمان با اعلام این خبر افزود: مالکان ناو گان وانت بنزینی می توانند برای دریافت سهمیه سوخت به صورت پیمایشی و بیش از مقدار فعلی ابتدا در سامانه  در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درونشهری و حومه( utcms.ir)ثبت نام و سپس از سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز  پروانه فعالیت را دریافت کنندو با اخذ باربرگ از سامانه https://baarbarg.ir سهمیه سوخت بیشتری را دریافت نمایند


PDF چاپ چاپ