تاریخ : پنجشنبه 12 دي 1398     |     کد : 339

خبر

مدیریت شهری- حمل و نقل بار

نحوه دریافت حواله لاستیک ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری

سامانه درخواست تایر وزارت کشور به نشانی اینترنتی https://www.utcms.ir جهت ثبت نام، ساماندهی و تخصیص لاستیک به ناوگان حمل و نقل درون شهری راه اندازی شده است. فعالین بخش ناوگان حمل و نقل بار درون شهری، می بایست ابتدا با در دست داشتن مدارک به شرح : کارت ملی - شناسنامه - سند مالکیت یا هرگونه مدرک مبتنی بر مالکیت خودرو - کارت خودرو - کارت معاینه فنی خودرو - بیمه نامه شخص ثالث ، جهت اخذ پروانه فعالیت ناوگان درون شهری به سازمان مدیریت  حمل و نقل باردرونشهری و حومه  شهرداری کلان شهر  تبریز مراجعه و پس از اخذ پروانه فعالیت جهت دریافت لاستیک در بخش درخواست حواله لاستیک سامانه مذکور ثبت نام نمایند و پس از تایید ثبت نام با در دست داشتن مدارک به شرح : کارت ملی – کارت خودرو – پروانه فعالیت - حواله دریافتی از سامانه به نمایندگی‌های مجاز فروش لاستیک انتخابی مراجعه نمایند
 
لطفا قبل از درخواست لاستیک به موارد ذیل توجه داشته باشید :
 
تخصیص سهمیه لاستیک به صورت سیستمی و بر اساس پیمایش خودروی شما محاسبه می گردد
شرکت ها، رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و حومه ای دارای پروانه فعالیت معتبر  از سازمان مدیریت  حمل و نقل باردرونشهری و حومه  شهرداری کلان شهر  تبریز مشمول دریافت لاستیک از این سامانه خواهند بود.
برای دریافت سهمیه لاستیک خودرو ، می بایست پس از اخذ پروانه فعالیت معتبر از سازمان مدیریت  حمل و نقل باردرونشهری و حومه  شهرداری کلان شهر  تبریز محل فعالیت، به ازای هر حمل و نقل بار از سامانه هوشمند صدور سند حمل و نقل بار درون شهری به آدرس اینترنتی https://baarbarg.ir «باربرگ» دریافت نمایید.
فقط در صورتی که پیمایش خودرو شما به حد نصاب دریافت سهمیه لاستیک رسیده باشد، حواله دریافت لاستیک برای شما صادر خواهد شد.
پس از ثبت درخواست در سامانه و ارسال کد تایید به شماره موبایل اعلامی ، می بایست در اسرع وقت با در دست داشتن مدارک مذکور به نمایندگی مجاز انتخابی خود مراجعه فرمایید
مدت اعتبار حواله شما 15 روز خواهد بود در صورت عدم اقدام ، سهمیه لاستیک دوره ای شما باطل و به سایر افراد اعطا و کاربری شما از سامانه مربوطه حذف و حق دریافت مجدد حواله تا مدت زمان سه ماه را نخواهید داشت
در صورتی که سایز لاستیک انتخابی با خودروی شما همخوانی نداشته باشد ، عاملین فروش از تحویل لاستیک به شما خودداری خواهند نمود.


PDF چاپ چاپ