تاریخ : سه شنبه 10 دي 1398     |     کد : 338

شهری

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری کلانشهر تبریز خبر داد:

در راستای کاهش آلودگی هوا شهر تبریز در فصل سرما ، تخفیف 30 درصدی خودرو های باری سبک توسط مجتمع معاینه فنی مکانیزه خودرو شماره 4 تبریز

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت  حمل و نقل بار شهرداری کلانشهرتبریز ، فاضل نادری مدیر عامل محترم سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز خبر داد : در راستای کاهش آلودگی هوا شهر تبریز در فصل سرما ، تخفیف 30 درصدی خودرو های باری سبک توسط مجتمع معاینه فنی مکانیزه خودرو شماره 4 تبریز اجرایی خواهد شد.  آدرس ستاد مجتمع معاینه فنی مکانیزه خودرو شماره 4 تبریز  واقع در ابتدای جاده تبریز- مرند، 300 متر بعد از پل بعثت() کوی صنعتی و خدماتی ابریشم می باشد.


PDF چاپ چاپ