تاریخ : يکشنبه 10 آذر 1398     |     کد : 324

خبر

همزمان با طرح سهمیه بندی بنزین در سراسر کشور صورت گرفت.

طرح ثبت نام از خودرو های باری بنزین سوز جهت دریافت سهمیه سوخت(بنزین) تشویقی در سطح شهر تبریز خبر داد.

به گزارش امور ارتباط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری کلانشهر تبریز از آغاز ثبت نام سهمیه سوخت (بنزین) تشویقی خودروهای باری بنزین سوز حمل و نقل درونشهری در 3 محل(مکان استقرا سازمان، میدان بزرگ میوه تره بار و سبزه میدان شهر تبریز) در حال ثبت نام از رانندگان ناوگان حمل و نقل بار درونشهری(بنزین سوز) و ثبت مشخصات رانندگان در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درونشهری و حومه( utcms.ir) در حال خدمت رسانی به رانندگان متقاضی سوخت تشویقی حمل و نقل بار درونشهر می باشند
 


PDF چاپ چاپ