تاریخ : سه شنبه 14 آبان 1398     |     کد : 319

خبر

جلسه هم اندیشی درخصوص نحوه همکاری عوامل پلیس راهور و گشت بازرسی سازمان حمل ونقل بار شهرداری تبریز

جدیت درنظارت بر فعالیت خودروها و اجرای قوانین و مقررات همراه با احترام و حفظ شان رانندگان ایجاد رضایتمندی درشهروندان و رفع مشکلات رانندگان ناوگان حمل ونقل بار درون شهری سرلوحه فعالیت سازمان می باشد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان حمل ونقل بار درون شهری ، در جلسه ای که به منظور هم اندیشی درخصوص نحوه همکاری عوامل پلیس راهور و گشت های بازرسی سازمان حمل ونقل بار با  حضور مدیرعامل و معاونین این سازمان وفرمانده یگان حفاظت شهرداری تبریز و عوامل پلیس راهور که در گشتهای بازرسی سازمان فعالیت می کنند برگزار گردیده بود ، مهندس نادری مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار بیان کرد: برای اجرای ماده 9 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و آئین نامه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر درونشهری و آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  و بند 12 مصوبه مورخه 2/4/95 هئیت محترم وزیران ،  همکار ی نیروی انتظامی و پلیس راهور و شهرداری در راستای ساماندهی خودروهای حمل ونقل بار عمومی و نظم دهی به آنها ضروری بوده و برگزاری جلسات هماهنگی برای  برنامه ریزی درخصوص نحوه نظارت و کنترل برعملکرد آنها  به همین علت است.
نادری ادامه داد: جدیت در اجرای قوانین و مقررات که در واقع برای ایجاد رضایتمندی در شهروندان است ضروری بوده ولی شان و منزلت رانندگان زحمتکش خودروهای باری نیز باید حفظ گردد.
مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار شهرداری افزود: ایجاد خدمات رفاهی برای رانندگان خودروهای باری توسط سازمان مدیریت حمل ونقل بار و همچنین ارائه تسهیلات دولتی از جمله تخصیص لاستیک برای آنها مستلزم دارابودن پروانه فعالیت و اشتغال می باشد که البته برابر مصوبه هیئت محترم  دولت فعالیت بدون پروانه خودروهای باری درکلانشهرها از مهرماه سال 1396 مستلزم داشتن پروانه بوده کد جریمه مشخصی نیز برای خودروهایی که فاقد مجوز هستند تعریف گردیده است.
وی با بیان اینکه سد معبر توسط برخی از خودروهای باری به منظور فروش میوه  یا حبوبات  تخلفی آشکار و نقض حقوق شهروندان است افزود: فعالیت این خودروها علاوه بر ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی و تاثیر منفی بر مبلمان شهری و افزایش میزان تصادفات باعث نارضایتی شهروندان از ترافیک ایجاد شده و هدر رفتن سرمایه های ملی می گردد لذا اقدام قانونی در این خصوص غیرقابل اجتناب است.
دراین  جلسه مهندس شهبازی معاون فنی و اجرائی سازمان گزارشی از فعالیت بازرسان گشتهای خودروئی  سازمان با عوامل پلیس راهور در شش ماه نخست سالجاری ارائه  و بر لزوم همکاری بیش از پیش پلیس با سازمان تاکید نموده است.
جناب سرهنگ سپهری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تبریز نیز با اشاره به تعامل فی مابین سازمان حمل ونقل بار و پلیس راهور و نیروی انتظامی از همکاری های صورت گرفته تقدیر نمودند.
در ادامه هریک از حاظران ازجمله معاونین و روسای حراست و اداره نظارت و بازرسی و پرسنل محترم پلیس راهور همکار با سازمان به بیان دیدگاه های خود در خصوص نحوه همکاری و تعامل بیش از پیش پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.


اجلال حاجی نژاد