تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1398     |     کد : 310

خبر

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری کلانشهر تبریز خبر داد:

هماهنگی لازم بین سازمانی جهت اجرای بند 12 مصوبه هیئت وزیران در راستای ساماندهی حمل و نقل بار مسافر و همچنین طرح تشدید ممنوعیت ورود ناوگان حمل و نقل بار سنگین و نیمه سنگین به داخل شهر تبریز

به گزارش امور ارتباطات سازمان حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز؛ فاضل نادری مدیر عامل این سازمان با اعلام این خبر افزود: طبق دستورالعمل اجرایی ماده 12 مصوبه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر و تفکیک هر یک از وظایف سازمانهای ذیربط و عدم موازی کاری در شرح وظایف بعمل آید.
فاضل نادری افزود: با توجه به جلسه ای فیمابین سازمان حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی مقرر شد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص عدم صدور بارنامه درونشهری به شرکت های جاده ای را ابلاغ نمایند تا مراجعین جهت اخذ باربرگ درونشهری اقدام نمایند.
وی در توضیح طر ح تشدید ممنوعیت ورود کامیونها به داخل شهر افزودند: کلیه خودرو های سنگین و نیمه سنگین در صورتی می توانند به داخل شهر تردد نمایند که مصوبه شورای ترافیک استان در خصوص محدودیت مکانی و زمانی را رعایت نموده و با اخذ مجوز در محدوده های تعیین شده(محدوده های سبز؛ زرد و قرمز) در ساعات خاص تردد نمایند.


 


اجلال حاجی نژاد