تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398     |     کد : 308

خبر

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری کلانشهر تبریز خبر داد:

کلیه مالکان و رانندگان محترم ناوگان باری دیزلی (بالا و زیر 10 تن ) که در درون شهر و حومه شهر تبریز فعالیت می نمایند نسبت به اخذ باربرگ اقدام نمایند تا سهمیه سوخت و لاستیک خودرو تعلق گیرد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری کلانشهر تبریز؛ مهندس فاضل نادری مدیر عامل  این سازمان با اعلام این خبر افزود: که کلیه دارنندگان خودرو های دیزلی درونشهری که داری پروانه فعالیت و اشتغال از این سازمان می باشند می رساند با توجه به راه اندازی سامانه دریافت باربرگ به آدرس به آدرس baarbarg.ir مقتضی است نسبت به تخصیص سهمیه سوخت و لاستیک به دریافت 25 باربرگ روزانه و 15 باربرگ حقیقی در یک ماه اقدام نمایند و در غیر اینصورت سهمیه سوخت کاهش و لاستیک به خودرو تعلق نمی گیرد.

 


اجلال حاجی نژاد