تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398     |     کد : 307

اطلاعیه مهم

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری کلانشهر تبریز خبر داد:

عدم ثبت نام خودرو های فرسوده باری در سامانه utcms.ir تا پایان سال 1398 ؛ موجب قطع سوخت، قطع بیمه و عدم شماره گذاری پلاک خودرو های باری فرسوده خواهد شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری کلانشهر تبریز؛ مهندس فاضل نادری مدیر عامل  این سازمان با اعلام این خبر افزود: طبق دستور العمل اجرایی مفاد 4 و 6 آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک ((تصویب نامه هدیت دولت به شماره 95200/ت 55074 مورخه 1397/07/18 )) . کلیه خودرو های حمل و نقل بار فعال درونشهری و حومه که به سن فرسودگی رسیده اند( وانت با سوخت پایه گازسوز 13 سال ، وانت با سوخت پایه بنزینی دوگانه سوز و دیزلی 12 سال و کشنده و کامیون و کامیونت و کامیون با سوخت پایه گازوئیل 20 سال) لازم است تا پایان سال 1398 جهت ثبت درخواست نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل بار از طریق سامانه utcms.ir اقدام نمایند تا ناوگان مذکور از اعمال مقررات جریمه  سن فرسودگی خودرو های  بار ی اعم از (قطع سوخت، قطع بیمه و عدم شماره گذاری پلاک خودرو های حمل و نقل باری فرسوده )، موضوع ماده 8 قانون هوای پاک تا زمان فراهم شدن شرایط نوسازی مستثنی گردد.
 
 


اجلال حاجی نژاد