تاریخ : شنبه 23 تير 1397     |     کد : 138

در راستای رفاه و آسایش رانندگان ناوگان باری درونشهری و ارائه پروانه فعالیت از شهرداری صورت گرفت

ارائه خدمات رفاهی،درمانی،تفریحی و بیمه ای و...به رانندگان ناوگان باردرونشهری توسط سازمان حمل و نقل

در راستای ارائه خدمات رفاهی،درمانی،تفریحی و بیمه ای و ....و حمایت از قشرزحمت کش حمل و نقل درونشهری، سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز اقدام به عقد قرارداد با مراکزمختلف رفاهی،تفریحی،درمانی و بیمه ای نموده و نسبت به ارائه خدمات به این قشر از جامعه اقدام نموده است

این گزارش می افزاید:سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز در این راستا با تشکیل واحد رفاه زیر نظر معاونت مالی و اقتصادی اقدام به رایزنی با مراکز مختلف رفاهی،تفریحی،بیمه ای و خدماتی نموده و بزودی لیست مراکز طرف قرارداد خود را جهت بهره مندی رانندگان از تخفیف ها و خدمات ارائه شده را اطلاع رسانی خواهد نمود.
مهندس فاضل نادری مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز،نیز در این زمینه گفت:با عنایت به احساس وظیفه در قبال رانندگان و به جهت حمایت و پشتیبانی از رانندگان زحمت کش بار درونشهری به معاونت مالی و اقتصادی سازمان ماموریت داده شده تا نسبت به ارائه حداکثرخدمات رفاهی،تفریحی،درمانی وبیمه ای اقدام نموده و با عقد تفاهم نامه با مراکز مختلف با حداکثر تخفیفات ممکنه در جهت رفاه حال این عزیزان تلاش نمایند.

PDF چاپ چاپ