فرآیند صدور پروانه اشتغال

روند کاری و مدارک لازم جهت دریافت پروانه اشتغال:

ابتدا متقاضی با در دست داشتن مدارک ذیل اقدام به تشکیل پرونده می نماید:

 

تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه باری

تصویر کارت وسیله نقلیه باری

تصویر شناسنامه مالک وسیله نقلیه باری

تصویر کارت ملی مالک وسیله نقلیه باری

تصویر کارت پایان خدمت/معافیت مالک وسیله نقلیه (ویژه آقایان)

سه قطعه عکس 4*3

پوشه

- بعد ازتشکیل پرونده و ثبت نام اولیه متقاضی در سایت ناوگان حمل ونقل بار درونشهری کد رهگیری صادر می گردد.

 

-کدرهگیری صادر شده همراه با معرفی نامه از شرکت (با توجه به عدم تشکیل شرکتهای تخصصی در برخی رسته ها فعلا"معرفی نامه شرکت اخذ نمی گردد) و پر نمودن فرم اطلاعات اولیه فرم و درخواست پروانه اشتغال و دیگر مدارک از جمله :کپی صفحه اول شناسنامه ،کپی کارت ملی،کپی پایان خدمت،کپی مدرک تحصیلی(حداقل مدرک پایان ابتدایی یا نهضت سواد آموزی برای افراد زیر 50 سال وافراد بالای 50 سال فقط خواندن و نوشتن) ، کپی کارت سوخت ،کپی معاینه فنی،کپی سند خودرو،کپی کارت خودرو،کپی بیمه شخص ثالث ،گواهی عدم خلافی، مفاصا حساب مالیاتی وسیله نقلیه ،کپی گواهینامه رانندگی،4قطعه عکس 4*3 در پرونده قرار داده می شود. و در ادامه استعلامهای ذیل از مراجع ذی صلاح به عمل می آید .

استعلام از مرکز بهداشت،استعلام از تامین اجتماعی - استعلام از بیمه سلامت (در صورت عدم وجود سابقه بیمه تامین اجتماعی از بیمه سلامت استعلام میگردد( ، استعلام از تشخیص هویت.

بعد از اخذ نتیجه استعلامات در صورت مثبت بودن نتیجه استعلامهای حاصله نوبت به دریافت فیش ها مطابق مصوبه شورای محترم شهر که در ماده 38 و 40 تعرفه عوارض محلی قید شده است می گردد سپس متقاضی جهت اخذ تعهد نامه محضری اشتغال به دفترخانه معرفی میگردد. بعد از اخذ تعهد نامه در پرونده و بررسی نهایی توسط کارشناسان این مدیریت و تکمیل بودن مدارک پروانه اشتغال برای راننده صادر و پس از ثبت شماره پروانه در سامانه ناوگان باری کشور پروانه تحویل راننده می گردد.


 

 
شکل 1 : نمونه پروانه اشتغال (راننده) فعال در حمل و نقل بار شهری


روند کاری و مدارک لازم جهت تمدید پروانه فعالیت و اشتغال (خودروهای بنزین سوز)

تصویر بیمه خودرو 
تصویر کارت معاینه فنی (حداعقل یک ماه دارای اعتبار باشد)
تصویر کارت گواهینامه 
تصویر کارت ماشین 
اصل پروانه فعالیت و اشتغال 
لازم به ذکر است همراه داشتن همه مدارک الزامی است 

کلیه رانندگان خودروهای گازوئیلی در تمدید پروانه بایستی به نکات ذیل توجه فرمایند

ابتدا بایداز سامانه www.utcms.irنسبت به درخواست تمدید اقدام نمایند و سپس با همراه داشتن مدارک ذیل تمدید پروانه نمایند 
بیمه خودرو 
کارت ماشین 
معاینه فنی 
گواهینامه 
پروانه های فعالیت و اشتغال 

 

 

 
 فرآیند صدور پروانه اشتغال

روند کاری و مدارک لازم جهت دریافت پروانه اشتغال:

ابتدا متقاضی با در دست داشتن مدارک ذیل اقدام به تشکیل پرونده می نماید:

 

تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه باری

تصویر کارت وسیله نقلیه باری

تصویر شناسنامه مالک وسیله نقلیه باری

تصویر کارت ملی مالک وسیله نقلیه باری

تصویر کارت پایان خدمت/معافیت مالک وسیله نقلیه (ویژه آقایان)

سه قطعه عکس 4*3

پوشه

- بعد ازتشکیل پرونده و ثبت نام اولیه متقاضی در سایت ناوگان حمل ونقل بار درونشهری کد رهگیری صادر می گردد.

 

-کدرهگیری صادر شده همراه با معرفی نامه از شرکت (با توجه به عدم تشکیل شرکتهای تخصصی در برخی رسته ها فعلا"معرفی نامه شرکت اخذ نمی گردد) و پر نمودن فرم اطلاعات اولیه فرم و درخواست پروانه اشتغال و دیگر مدارک از جمله :کپی صفحه اول شناسنامه ،کپی کارت ملی،کپی پایان خدمت،کپی مدرک تحصیلی(حداقل مدرک پایان ابتدایی یا نهضت سواد آموزی برای افراد زیر 50 سال وافراد بالای 50 سال فقط خواندن و نوشتن) ، کپی کارت سوخت ،کپی معاینه فنی،کپی سند خودرو،کپی کارت خودرو،کپی بیمه شخص ثالث ،گواهی عدم خلافی، مفاصا حساب مالیاتی وسیله نقلیه ،کپی گواهینامه رانندگی،4قطعه عکس 4*3 در پرونده قرار داده می شود. و در ادامه استعلامهای ذیل از مراجع ذی صلاح به عمل می آید .

استعلام از مرکز بهداشت،استعلام از تامین اجتماعی - استعلام از بیمه سلامت (در صورت عدم وجود سابقه بیمه تامین اجتماعی از بیمه سلامت استعلام میگردد( ، استعلام از تشخیص هویت.

بعد از اخذ نتیجه استعلامات در صورت مثبت بودن نتیجه استعلامهای حاصله نوبت به دریافت فیش ها مطابق مصوبه شورای محترم شهر که در ماده 38 و 40 تعرفه عوارض محلی قید شده است می گردد سپس متقاضی جهت اخذ تعهد نامه محضری اشتغال به دفترخانه معرفی میگردد. بعد از اخذ تعهد نامه در پرونده و بررسی نهایی توسط کارشناسان این مدیریت و تکمیل بودن مدارک پروانه اشتغال برای راننده صادر و پس از ثبت شماره پروانه در سامانه ناوگان باری کشور پروانه تحویل راننده می گردد.


 

 
شکل 1 : نمونه پروانه اشتغال (راننده) فعال در حمل و نقل بار شهری


روند کاری و مدارک لازم جهت تمدید پروانه فعالیت و اشتغال (خودروهای بنزین سوز)

تصویر بیمه خودرو 
تصویر کارت معاینه فنی (حداعقل یک ماه دارای اعتبار باشد)
تصویر کارت گواهینامه 
تصویر کارت ماشین 
اصل پروانه فعالیت و اشتغال 
لازم به ذکر است همراه داشتن همه مدارک الزامی است 

کلیه رانندگان خودروهای گازوئیلی در تمدید پروانه بایستی به نکات ذیل توجه فرمایند

ابتدا بایداز سامانه www.utcms.irنسبت به درخواست تمدید اقدام نمایند و سپس با همراه داشتن مدارک ذیل تمدید پروانه نمایند 
بیمه خودرو 
کارت ماشین 
معاینه فنی 
گواهینامه 
پروانه های فعالیت و اشتغال 

 

 

 
 فرآیند صدور پروانه اشتغال

روند کاری و مدارک لازم جهت دریافت پروانه اشتغال:

ابتدا متقاضی با در دست داشتن مدارک ذیل اقدام به تشکیل پرونده می نماید:

 

تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه باری

تصویر کارت وسیله نقلیه باری

تصویر شناسنامه مالک وسیله نقلیه باری

تصویر کارت ملی مالک وسیله نقلیه باری

تصویر کارت پایان خدمت/معافیت مالک وسیله نقلیه (ویژه آقایان)

سه قطعه عکس 4*3

پوشه

- بعد ازتشکیل پرونده و ثبت نام اولیه متقاضی در سایت ناوگان حمل ونقل بار درونشهری کد رهگیری صادر می گردد.

 

-کدرهگیری صادر شده همراه با معرفی نامه از شرکت (با توجه به عدم تشکیل شرکتهای تخصصی در برخی رسته ها فعلا"معرفی نامه شرکت اخذ نمی گردد) و پر نمودن فرم اطلاعات اولیه فرم و درخواست پروانه اشتغال و دیگر مدارک از جمله :کپی صفحه اول شناسنامه ،کپی کارت ملی،کپی پایان خدمت،کپی مدرک تحصیلی(حداقل مدرک پایان ابتدایی یا نهضت سواد آموزی برای افراد زیر 50 سال وافراد بالای 50 سال فقط خواندن و نوشتن) ، کپی کارت سوخت ،کپی معاینه فنی،کپی سند خودرو،کپی کارت خودرو،کپی بیمه شخص ثالث ،گواهی عدم خلافی، مفاصا حساب مالیاتی وسیله نقلیه ،کپی گواهینامه رانندگی،4قطعه عکس 4*3 در پرونده قرار داده می شود. و در ادامه استعلامهای ذیل از مراجع ذی صلاح به عمل می آید .

استعلام از مرکز بهداشت،استعلام از تامین اجتماعی - استعلام از بیمه سلامت (در صورت عدم وجود سابقه بیمه تامین اجتماعی از بیمه سلامت استعلام میگردد( ، استعلام از تشخیص هویت.

بعد از اخذ نتیجه استعلامات در صورت مثبت بودن نتیجه استعلامهای حاصله نوبت به دریافت فیش ها مطابق مصوبه شورای محترم شهر که در ماده 38 و 40 تعرفه عوارض محلی قید شده است می گردد سپس متقاضی جهت اخذ تعهد نامه محضری اشتغال به دفترخانه معرفی میگردد. بعد از اخذ تعهد نامه در پرونده و بررسی نهایی توسط کارشناسان این مدیریت و تکمیل بودن مدارک پروانه اشتغال برای راننده صادر و پس از ثبت شماره پروانه در سامانه ناوگان باری کشور پروانه تحویل راننده می گردد.


 

 
شکل 1 : نمونه پروانه اشتغال (راننده) فعال در حمل و نقل بار شهری


روند کاری و مدارک لازم جهت تمدید پروانه فعالیت و اشتغال (خودروهای بنزین سوز)

تصویر بیمه خودرو 
تصویر کارت معاینه فنی (حداعقل یک ماه دارای اعتبار باشد)
تصویر کارت گواهینامه 
تصویر کارت ماشین 
اصل پروانه فعالیت و اشتغال 
لازم به ذکر است همراه داشتن همه مدارک الزامی است 

کلیه رانندگان خودروهای گازوئیلی در تمدید پروانه بایستی به نکات ذیل توجه فرمایند

ابتدا بایداز سامانه www.utcms.irنسبت به درخواست تمدید اقدام نمایند و سپس با همراه داشتن مدارک ذیل تمدید پروانه نمایند 
بیمه خودرو 
کارت ماشین 
معاینه فنی 
گواهینامه 
پروانه های فعالیت و اشتغال